top of page

Rambolla bjuder till älggräsfika

Tekst: Det mest kraftfulla receptet i min cyprianus är älggräskakan.  Den öppnar hjärtan och skänker folk lust till att dansa.

Stedspecifikt værk til bygdetunet Ramhea i Mallbacken (SE). Værket bestod af kake med mjødurt, mjødurtblomster og blad, tekst og krittpiper.

Att älska en plats - Vandrestaven konstfestival (2023)

bottom of page