top of page

Udstillingsrum, fontæne, tekster, blade, kaffekop og,


når nogen skifter rolle eller forlader torvet for altid eller betræder det for første gang, sker der en kædereaktion af forandringer, indtil alle roller igen er fordelt. De talende dør én efter én og i mellemtiden fødes de, der engang skal indtage deres stemmer i dialogens forskellige roller. Den der kommer til torvet med års mellemrum, mærker at dialogen skifter fra akt til akt, også selv om beboernes liv er for kort til at de opdager det. Den der kommer til torvet med års mellemrum, mærker at dialogen ikke skifter fra akt til akt, også selv om beboernes liv er for kort til at de opdager det.

Exhibition space, fountain, texts, leaves, coffee cup and,

when someone changes roles or leaves the square forever or set foot on it for the first time, a chain reaction of changes happens, until all the roles are distributed again. The speaking die one by one and in the mean-time are born, those who shall sometime adopt the different parts of the dialogues. The one who arrives at the square with years intervals, senses that the dialogue changes from act to act, even though the inhabitants’ lives are too short for them to discover it. The one who arrives at the square with years intervals, senses that the dialogue doesn’t change from act to act, even though the inhabitants’ lives are too short for them to discover it.

IMG_0569.jpg
Unavngivet 2.jpg
IMG_0563.jpg
DSC_0029.jpg
Unavngivet 2.jpg
DSC_0031 2.jpg
Unavngivet 2.jpg
Unavngivet 2.jpg
IMG_0523.jpg
Unavngivet 2.jpg
IMG_0581.jpg
IMG_0544.jpg
bottom of page